THÔNG BÁO Danh sách sinh viên K55 thiếu hồ sơ, giấy tờ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên K55 thiếu hồ sơ, giấy tờ

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên K55 thiếu hồ sơ, giấy tờ

 

                   Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 55

 

Theo kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy khóa 55, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ.

Cụ thể trong file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS