THÔNG BÁO Danh sách sinh viên khóa 55 thiếu hồ sơ, giấy tờ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên khóa 55 thiếu hồ sơ, giấy tờ

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên khóa 55 thiếu hồ sơ, giấy tờ

Kính gửi:  - Các lớp sinh viên hệ chính quy khóa 55

  • Các khoa, viện, trung tâm quản lý sinh viên

 
Theo kết quả kiểm tra sau tuyển sinh hồ sơ trúng tuyển và hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy khóa 55, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ hồ sơ, giấy tờ.
Thông báo cụ thể trong file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS