THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2016-2017 (đợt 1- hồ sơ đã nộp từ các năm học trước) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2016-2017 (đợt 1- hồ sơ đã nộp từ các năm học trước)

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2016-2017 (đợt 1- hồ sơ đã nộp từ các năm học trước)
 Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2016-2017 (đợt 1- hồ sơ đã nộp từ các năm học trước). Kèm theo Quyết định số 1740/QĐ-ĐH GTVT ngày 29/8/2016.

Sinh viên thắc mắc xin liên hệ Phòng CTCT&SV. Phòng 203-Hội trường lớn.

Nội dung cụ thể trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS