Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách bổ sung học kỳ I năm học 2015-2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách bổ sung học kỳ I năm học 2015-2016

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách bổ sung học kỳ I năm học 2015-2016

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách đợt bổ sung của học kỳ I năm học 2015-2016  cho sinh viên hệ chính quy khóa 56 và sinh viên hệ liên thông khóa 18 trong các ngày:

 Từ ngày 21/10/2015  đến hết ngày 23/10/2015
        Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00
        Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00
    Tại địa điểm:
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203-Tầng 2 Hội trường lớn

Lưu ý:
    1. Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.
     2.Đối tượng chính sách và  Hướng dẫn hồ sơ  theo phụ lục đính kèm thông báo
 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS