Thông báo thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015 - 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thông báo thu hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015 - 2016

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015-2016 của sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa 52, 53, 54, 55 trong hai đợt:

Đợt 1:  Thời gian từ ngày 17/8/2015  đến hết ngày 21/8/2015

Đợt 2: Thời gian từ 28/09/2015 đến hết ngày 02/10/2015

        Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00
        Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

Tại địa điểm:
Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203-Tầng 2 Hội trường lớn

Lưu ý:
    1. Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.
    2.Đối tượng chính sách và  Hướng dẫn hồ sơ  theo phụ lục đính kèm thông báo
 
 
Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS