Thông báo về việc cho phép nghỉ học và hoãn kiểm tra đối với sinh viên là vận động viên đội tuyển bóng đá Trường đi tham dự vòng chung kết giải bóng đá Toàn quốc 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc cho phép nghỉ học và hoãn kiểm tra đối với sinh viên là vận động viên đội tuyển bóng đá Trường đi tham dự vòng chung kết giải bóng đá Toàn quốc 2016

Thông báo về việc cho phép nghỉ học và hoãn kiểm tra đối với sinh viên là vận động viên đội tuyển bóng đá Trường đi tham dự vòng chung kết giải bóng đá Toàn quốc 2016

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS