THÔNG BÁO về việc kỷ luật sinh viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO về việc kỷ luật sinh viên

THÔNG BÁO về việc kỷ luật sinh viên

Ngày 10/12/2015 Hội đồng Kỷ luật sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải đã họp, xét và thống nhất kỷ luật "Đình chỉ học tập 01 năm" đối với 02 sinh viên của Trung tâm Đào tạo Quốc tế vì lý do thi hộ, nhờ thi hộ.
Vậy Nhà trường thông báo để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên được biết. Đề nghị học viên, sinh viên nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế hiện hành./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS