THÔNG BÁO Về việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT sinh viên khóa 54, 55 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải