Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II, năm học 2015-2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II, năm học 2015-2016

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách sinh viên học kỳ II, năm học 2015-2016

Kính gửi: - CÁC KHOA, VIỆN, CVHT, TRUNG TÂM QUẢN LÝ SINH VIÊN
       - CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY
 
     Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
     Căn cứ Nghị định 74/2003/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP
     Phòng Công tác chính trị và Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên tất cả các khoá 53, 54, 55, 56  hệ chính quy và khoá 19 hệ hoàn thiện kiến thức.
     Nội dung chi tiết về đối tượng, hướng dẫn hồ sơ, chế độ được hưởng được ghi cụ thể trong phụ lục đính kèm.
     Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/02 đến hết ngày 02/03/2016
                    Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00
                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00
      Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203 -Tầng 2 Hội trường lớn.
    
Lưu ý:
 Sinh viên không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS