THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2014 - 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2014 - 2015

THÔNG BÁO V/v nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2014 - 2015

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2014-2015 của sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa 51, 52, 53, 54, 55 và thu hồ sơ bổ sung của sinh viên hệ liên thông chính quy khóa 16, 17 trong hai đợt::

Đợt 1 thời gian: Từ ngày 02/02/2015  đến hết ngày 06/02/2015

Đợt 2 thời gian: Từ 24/03/205 đến hết ngày 27/03/2015

                   Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Tại địa điểm: Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203-Tầng 2 Hội trường lớn
Lưu ý:
1. Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

2.Đối tượng chính sách và  Hướng dẫn hồ sơ  theo phụ lục đính kèm thông báo
(Thông báo cụ thể trong file đính kèm)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS