Thong báo về việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, Quyết định bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng trường và Hội nghị Cán bộ, viên chức Trường lần thứ 44, năm học 2016-2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thong báo về việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, Quyết định bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng trường và Hội nghị Cán bộ, viên chức Trường lần thứ 44, năm học 2016-2017

Thong báo về việc tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng trường, Quyết định bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng trường và Hội nghị Cán bộ, viên chức Trường lần thứ 44, năm học 2016-2017Căn cứ kế hoạch công tác tháng 10 năm 2016, ngày 14/10/2016 Nhà trường đã tổ chức cuộc họp bàn và thống nhất công tác tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường và Hội nghị Cán bộ - Viên chức lần thứ 44, năm học 2016-2017 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS