Phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu phát triển trân trọng thông báo thông tin về học bổng RoHan 2020 thuộc Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD). Đây là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Rostock (CHLB Đức) với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Chất xúc tác/Hóa học. Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 10 năm 2019 Thông tin chi tiết xem tại: https://www.daad-vietnam.vn/vi/2019/09/09/call-for-applications-2020/ Trân trọng.