HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCHỘI NGHỊ

TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục. Tham dự hội nghị có GS. TS. Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, TS. Trần Hữu Lượng - chuyên gia về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch hội đồng tự đánh giá, PGS. TS. Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể Lãnh đạo các Khoa, các đơn vị chức năng, thành viên các nhóm công tác tự đánh giá.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hiệu trưởng PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh “Văn hóa chất lượng luôn là một trong những yếu tố chính của hệ thống đảm bảo chất lượng và đóng vai trò quyết định cho sự bền vững trong các hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học GTVT. Văn hóa chất lượng cũng là nền tảng cho mọi hoạt động của Nhà trường bao gồm cả việc dạy, học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng”. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long cũng khẳng định “Đảm bảo chất lượng là vấn đề quan trọng sống còn đối với mỗi trường đại học”. Trong suốt thời gian qua, Trường Đại học GTVT luôn đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm định đảm bảo chất lượng và cũng đạt được những kết quả nhất định.

Thông qua Hội nghị, nhiều vấn đề lớn liên quan đến xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, đảm bảo chất lượng và tự chủ đại học, hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cũng như những vấn đề cơ bản của Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục; Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 thay thế Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học… đã được GS.TS. Mai Trọng Nhuận, TS. Trần Hữu Lượng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ của Hội nghị tập huấn, các thành viên tham dự cũng tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và làm các bài tập nhóm liên quan đến Quản trị đại học để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất lượng và quản trị đại học, tự chủ đại học. Hội nghị tập huấn đã nhận được sự chỉ đạo sát sao và cụ thể của các các đồng chí lãnh đạo Nhà trường và nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của đơn vị và cá nhân tham gia.

 

Theo kế hoạch, Trường đại học GTVT sẽ tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần thứ 2 vào tháng 3 năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Nguyên Giám đốc Đại học QGHN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm