Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Chi tiết xem file đính kèm ./.

Đính kèm: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS