Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO năm 2020

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Quỹ Khoa học Flanders (FWO – Bỉ) đã ký kết Biên bản thỏa thuận chung về triển khai Chương trình cùng tài trợ cho các đề tài hợp tác song phương giữa nhà khoa học Việt Nam và nhà khoa học Flanders.

Chương trình sẽ tài trợ những đề tài nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (bao gồm Sinh học Nông nghiệp và Y sinh dược học), khoa học xã hội và nhân văn.

Thông tin về Quỹ và tải hồ sơ đăng ký xem trong trang wed:

https://nafosted.gov.vn/thong-bao-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-nafosted-fwo-nam-2020/?fbclid=IwAR2Alfif7JARiyCFAm-lqKwvakCLL9C4CzrR3-VYYnhdHeO1b3z0End7KmI

Đầu mối hỗ trợ Phòng KHCN: CV. Phạm Thị Ngọc Ánh (DĐ: 0914859294)

Trân trọng./. 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Hội thảo đề tài NCKH cấp bộ GD&ĐT, tên đề tài: “Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng”- Mã số B2019- GHA-03.
  09:00 ngày 19-10-2020
  Nội dung: “Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng”
  Người báo cáo: Nguyễn Châu Lân
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Vai trò của đánh giá quá trình thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm
  Người báo cáo: Lã Quý Đô
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Kết hợp đánh giá trắc nghiệm với tự luận
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá quá trình theo CDIO
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:30 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá quá trình theo thảo luận nhóm
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá điểm quá trình qua ý thức tích cực của người học
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT