Mẫu các phụ lục rà soát và đánh giá tiềm lực KH&CN đối với các TTCT thuộc Trường. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Lựa chọn tối ưu giải pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông tại dự án Cầu Cửa Đại.
  Người báo cáo: Nguyễn Bá Đồng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Phát triển các kỹ năng ngoại ngữ cho SV thông qua các hoạt động ngoại khóa
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Nghiên cứu xu thế triển khai thử nghiệm mạng 5G
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Các thách thức và ứng dụng trong mạng 5G
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Hiện trạng và nhu cầu ứng dụng mạng 5G tại Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Ứng dụng Revit tạo cấu kiện trụ cầu bê tông cốt thép
  Người báo cáo: Lê Đắc Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  10:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xác định cách tính kiểm nghiệm khoảng cách hãm thực tế đoàn tàu
  Người báo cáo: Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Thiết kế bộ lọc thông dải sử dụng dây chêm ngắn mạch và hở mạch
  Người báo cáo: Vũ Hoàng Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  11:00 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xây dựng bài thí nghiệm, thực hành “Ổ điện thông minh”
  Người báo cáo: Chu Công Cẩn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  13:30 ngày 29-06-2020
  Nội dung: Xác định một số công thức trong tính kiểm nghiệm hãm đoàn tàu
  Người báo cáo: Phạm Lê Tiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:00 ngày 01-07-2020
  Nội dung: Hướng dẫn giải bài tập Từ trường
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tuyên
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh
  10:04 ngày 02-07-2020
  Nội dung: Phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
  Người báo cáo: Vũ Xuân Vịnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số lưu ý khi luyện nghe B1 cho SV trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  17:35 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Realtime object recognition
  Người báo cáo: Bùi Ngọc Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn