THÔNG BÁO số 2 v/v tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường ĐH GTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO số 2 v/v tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường ĐH GTVT

THÔNG BÁO số 2 v/v tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI của Trường ĐH GTVT

Trường đại học Giao thông Vận tải đã nhận được các tóm tắt đăng ký báo cáo tại Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXI dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm 2018 tại Trường ĐH GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thuộc các lĩnh vực sau:

 

1. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

2. Cơ khí giao thông vận tải

3. Điện - Điện tử giao thông vận tải

4. Kỹ thuật xây dựng

5. Vận tải- Kinh tế

6. Công nghệ thông tin

7. Môi trường và an toàn giao thông

8. Khoa học cơ bản

9. Khoa học giáo dục

 

Các báo cáo được tuyển chọn sẽ được đăng trên số đặc biệt tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tính điểm bài báo đến 0,75 điểm) và được trình bày tại các tiểu ban của Hội nghị.

 

Ban tổ chức Hội nghị kính mời các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý của các đơn vị trong và ngoài Trường, đặc biệt là các cán bộ khoa học của các trường đại học, cao đẳng, viện, học viện trong ngành giao thông vận tải gửi file bài viết toàn văn (không quá 10 trang) như quy cách đã thông báo về Ban tổ chức trước ngày 24/8/2018.

 

- Quy cách bài viết: khổ giấy A4, cỡ chữ 12, font Times New Roman; lề trên: 3,5cm, lề dưới: 4,2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 3cm; cách dòng 1,2, before: 6pt, after: 0pt, line spacing: 1,2 (xem mẫu đính kèm)

 

Các tác giả ngoài Trường gửi file bài viết về địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com. Các tác giả trong Trường tải file bài viết lên văn phòng điện tử của Nhà trường (số Đặc biệt Hội nghị KHCN lần thứ XXI).

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Khoa học công nghệ, Trường ĐH GTVT. ĐT: 024 - 3834 7611 (gặp anh Giáp)

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Những điểm mới của Nghị Định 68/2019 NĐCP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Người báo cáo: Lê Kim Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  10:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu tin hiện đại tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mã số: T2019-ML-006
  Người báo cáo: Nguyễn Thanh Thủy
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  10:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong đánh giá rủi ro kiểm toán nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán xây dựng
  Người báo cáo: Cao Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật
  09:30 ngày 19-09-2019
  Nội dung: Tổng quan về thiết kế mặt đường nửa cứng
  Người báo cáo: Hoàng Thanh Thúy
  Địa điểm: P.206- B7