Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo văn

Hội thảo Webinar của Công ty Enago (Hoa Kỳ) về Cách quản lý tài liệu tham khảo, đưa trích dẫn và tránh đạo vănTopic: How to Manage References & Tips on Inserting Citations & Avoiding Plagiarism

Date: 13th June 2018

Seats: Limited

Registration Cost: Zero

Information & Registration Link : Register Now

 

Also include below information:

 

Great discounts are available up to 40% on Manuscript Preparation Services only for University of Transport and Communications researchers, below is the brief of each service offered.

 

Service Checkpoints

Language Check

Copy Editing

Substantive Editing

Grammar and Language Check

Yes

Yes

Yes

Subject Matter Expert + Language Expert

No

Yes

Yes

Certificate of Editing

No

Yes

Yes

Journal Formatting

No

Yes

Yes

Free Cover Letter

No

No

Yes

Unlimited Editing (minor changes)

No

No

365 days

Unlimited Editor Q&A for 1 year

Yes

Yes

Yes

 

With Enago, your paper is in safe hands.

*Choose which service suits you the best & Send us your manuscript at: https://www.enago.com/utc/  Just click ‘SUBMIT NOW

 

AVAIL all partnership benefits!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Mô hình địa hình và hiện trạng khu vực phục vụ thiết kế
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số lưu ý khi luyện nghe B1 cho SV trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  17:35 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Realtime object recognition
  Người báo cáo: Bùi Ngọc Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu về kính hiển vi điện tử
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu những khó khăn trong việc dạy kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Để viết email có hiệu quả trong việc hoàn thiện kỹ năng viết email của học phần B1
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
  10:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kế toán xanh - xu thế phát triển bền vững
  Người báo cáo: Trần Thị Hồng Bích
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  20:53 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kính hiển vi lực nguyên tử AFM
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 15-07-2020
  Nội dung: Văn hoá gian đình đặc trưng của người Pháp
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn