Chương trình Hội thảo "Chiến lược và chính sách phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và khả năng áp dụng tại Việt Nam" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Chương trình Hội thảo "Chiến lược và chính sách phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và khả năng áp dụng tại Việt Nam"

Chương trình Hội thảo "Chiến lược và chính sách phát triển cơ sở hạ tầng GTVT - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và khả năng áp dụng tại Việt Nam"

Thời gian: 13h ngày 11/4/2019 (thứ Năm)

Địa điểm: phòng Hội thảo tầng 4 nhà A8 - ĐHGTVT

Chương trình chi tiết như trong file đính kèm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Mô hình địa hình và hiện trạng khu vực phục vụ thiết kế
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:30 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Một số lưu ý khi luyện nghe B1 cho SV trường Đại học GTVT
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  17:35 ngày 06-07-2020
  Nội dung: Realtime object recognition
  Người báo cáo: Bùi Ngọc Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Để viết email có hiệu quả trong việc hoàn thiện kỹ năng viết email của học phần B1
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn