THÔNG BÁO mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực GTVT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực GTVT

THÔNG BÁO mời tham gia viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực GTVT

Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): ngày 10 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phân hiệu Trường ĐHGTVT tại Tp. HCM

Thời hạn nộp bài toàn văn: ngày 6 tháng 3 năm 2020

Chi tiết trong file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ khí ô tô
    08:30 ngày 10-03-2021
    Nội dung: Đánh giá độ bền mỏi cho mối hàn góc trên khung sat-xi xe sơ mi rơ moóc bằng phương pháp ứng suất điểm nóng
    Người báo cáo: Vũ Tuấn Đạt
    Địa điểm: VP Bộ môn