THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015” | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015”

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức “Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình năm 2015”Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải, nhằm mục tiêu để các Giảng viên trẻ tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ, tạo đà cho các giảng viên trẻ làm quen với môi trường khoa học, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học tiên tiến, triển khai các tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trong lĩnh vực giao thông vận tải, Khoa Công trình thông tổ chức Hội nghị Khoa học Giảng viên trẻ năm 2015.  

Để công tác tổ chức tiến hành tốt, Khoa Công trình trân trọng kính mời các nhà khoa học trẻ dưới 40 tuổi trong và ngoài Khoa, hoạt động trong ngành giao thông vận tải viết bài cho Hội nghị theo các chủ đề sau:

            1. Vật liệu trong xây dựng công trình giao thông

            2. Kết cấu mới trong công trình gia thông

            3. Công nghệ thi công mới trong công trình giao thông

            4. Quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình giao thông

Các bài báo có chất lượng tốt được chọn tuyển và sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học Công nghệ Giảng viên trẻ Khoa Công trình, năm 2015. Ban tổ chức sẽ xin chỉ số ISBN cho tuyển tập này.

Thể lệ viết bài và tiến độ thực hiện:

-         Ngôn ngữ chính của Hội nghị là tiếng Việt.

-         Bản tóm tắt của bài báo khoảng 300 từ xem mẫu đính kèm.

-         Toàn văn bài báo không quá dài 6 - 8 trang theo mẫu kèm theo;

Thời gian chính của hội nghị như sau:

-         Bản tóm tắt gửi cho Ban tổ chức trước ngày:   22/08/2015 (mẫu đính kèm).

-         Thông báo chấp nhận bản tóm tắt ngày:                       31/08/2015; 

-         Nộp toàn văn bài báo ngày trước:                                  10/09/2015;

-         Thời gian gửi phản biện:                                      15/09/2015

-         Thông báo chấp nhận toàn văn bài báo:                       25/09/2015.

-         Thời gian in ấn:                                                     20/10/2015

-         Thời gian tổ chức Hội nghị:                                07/11/2015

Các bài báo gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ

Văn Phòng Khoa Công trình, Phòng 106, Nhà A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải – Số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (04)3.7660155  

Email: nguyenquangphuc@utc.edu.vn hoặc vietthanh@utc.edu.vn

Kính mong Quý đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học và cán bộ quản lý thuộc đơn vị biết để tham gia Hội nghị.

            Trân trọng cảm ơn!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Những điểm mới của Nghị Định 68/2019 NĐCP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  Người báo cáo: Lê Kim Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  08:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Giao thông vận tải hiện nay Mã số: T2019-ML-001
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  09:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải qua giảng dạy các môn lý luận chính trị Mã số: T2019-ML-003
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa Lý luận Chính trị
  10:00 ngày 16-09-2019
  Nội dung: 1. Tên đề tài, mã số: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy tra cứu tin hiện đại tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mã số: T2019-ML-006
  Người báo cáo: Nguyễn Thanh Thủy
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quản lý dự án
  10:30 ngày 16-09-2019
  Nội dung: Nghiên cứu và ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo trong đánh giá rủi ro kiểm toán nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán xây dựng
  Người báo cáo: Cao Phương Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật
  09:30 ngày 19-09-2019
  Nội dung: Tổng quan về thiết kế mặt đường nửa cứng
  Người báo cáo: Hoàng Thanh Thúy
  Địa điểm: P.206- B7