Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018

Danh sách phòng nghiệm thu đề tài NCKH của Sinh viên năm học 2017-2018

PHIÊN CÁC TIỂU BAN

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

* Địa điểm: Nhà A2, A3, A5, A7, A8 và N3 – ĐH GTVT

* Thời gian: Từ 7h30 đến 16h00

1. Tiểu ban Công trình 1

201 A8

2. Tiểu ban Công trình 2

202 A8

3. Tiểu ban Công trình 3

301 A8

4. Tiểu ban Công trình 4

302 A8

5. Tiểu ban Công trình 5

306 A8

6. Tiểu ban Công trình 6

307 A8

7. Tiểu ban Công trình 7

401 A8

8. Tiểu ban Công trình 8

402 A8

9. Tiểu ban Công trình 9

404 A8

10. Tiểu ban Công trình 10

405 A8

11. Tiểu ban Kỹ thuật XD 1

102 A2

12. Tiểu ban Kỹ thuật XD 2

203 A2

13. Tiểu ban Kỹ thuật XD 3

103 A2

14. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 1

301 A3

15. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 2

302 A3

16. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 3

303 A3

17. Tiểu ban Khoa học Cơ bản 4

305 A3

18. Tiểu ban Lý luận chính trị

405 A3

19. Tiểu ban CNTT 1

304 A2

20. Tiểu ban CNTT 2

403 A2

21. Tiểu ban CNTT 3

303 A2

22. Tiểu ban Môi trường và ATGT 1

504 A2

23. Tiểu ban Môi trường và ATGT 2

505 A2

24. Tiểu ban Khoa ĐTQT 1

103 N3

25. Tiểu ban Khoa ĐTQT 2

201 N3

26. Tiểu ban Khoa ĐTQT 3

202 N3

27. Tiểu ban Cơ khí 1

604 A2

28. Tiểu ban Cơ khí 2

605 A2

29. Tiểu ban Cơ khí 3

702 A2

30. Tiểu ban Cơ khí 4

704 A2

31. Tiểu ban Cơ khí 5

705 A2

32. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 1

301 A7

33. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 2

303 A7

34. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 3

401 A7

35. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 4

403 A7

36. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 5

501 A7

37. Tiểu ban Vận tải - Kinh tế 6

503 A7

38. Tiểu ban Điện – Điện tử 1

104 A5

39. Tiểu ban Điện – Điện tử 2

105 A5

40. Tiểu ban Điện – Điện tử 3

201 A5

41. Tiểu ban Điện – Điện tử 4

202 A5

42. Tiểu ban Điện – Điện tử 5

301 A5

43. Tiểu ban Điện – Điện tử 6

302 A5

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  08:16 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Các phương pháp tách cạnh trong xử lý ảnh và ứng dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Các phương pháp tách cạnh trong xử lý ảnh và Ứng dụng
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Quá trình hình thành đá
  Người báo cáo: Lê Anh Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  08:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Ví dụ tính bản mặt cầu BTCT của dầm chữ T cầu đường ô tô
  Người báo cáo: Hoàng Thị Thanh Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Dự án và quản lý dự án
  08:55 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Tìm hiểu phương pháp xác định giá vé sử dụng đường bộ cho các dự án BOT theo đề xuất của VCCI
  Người báo cáo: Lê Kim Nhung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  09:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phân tích những rủi ro người tiêu dùng gặp phải khi lựa chọn phương thức mua hàng trực tuyến
  Người báo cáo: Kiều Thị Hương Giang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Thiết kế tường chắn bánh (mặt cầu BTCT đường ô tô)
  Người báo cáo: Hoàng Thị Thanh Thủy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  09:27 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Đề xuất tích hợp môn Trung tâm chuyển mạch vào môn học khác nhằm phù hợp tình hình thực tế
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định giá tài sản phái sinh theo phương pháp lý thuyết trò chơi
  Người báo cáo: Trịnh Thị Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Bảo mật trong điện toán đám mây
  Người báo cáo: Phạm Hồng Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phan tich khoa hoc ve viec thay doi hoạc bo bien bao han che tai trong
  Người báo cáo: Đinh Nghĩa Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Khoa môi trường và an toàn giao thông
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: ’Sự tuần hoàn trở lại của dòng thải cô đặc về quá trình MBR trong sự kết hợp MBR-RO để xử lý nước thải và nước tái sử dụng: ảnh hưởng của các tham số hoạt động tới hiệu suất của quá trình
  Người báo cáo: Vũ Thị Thu Nga
  Địa điểm: VP Khoa MT&ATGT (P.403-A9)
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  09:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Một số giải pháp nâng cao việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hải Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường bộ
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tuyến giao thông công cộng trong nội đô
  Người báo cáo: Trần Khắc Dương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • BIM cho kỹ sư thiết kế công trình. BIM có thể được coi là một chuyển đổi mang tính kỷ nguyên trong thực hành thiết kế. Không như CADD chủ yếu tự động hoá sản xuất bản vẽ, BIM là một sự thay đổi mô hình. BIM phân phối lại việc phân bổ công sức, chú trọng hơn vào thiết kế khái niệm. Các lợi ích khác gồm: dễ dàng đảm bảo sự nhất quán trên tất cả các bản vẽ, tự động kiểm tra xung đột, cung cấp cơ sở cho các ứng dụng phân tích/mô phỏng/tính toán chi phí và tăng cường trực quan/giao tiếp
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: BIM cho kỹ sư thiết kế công trình
  Người báo cáo: Phan Thị Thu Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường sắt Một số yêu cầu thiết kế đường ray không khe nối đặt trên cầu
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Một số yêu cầu thiết kế đường ray không khe nối đặt trên cầu
  Người báo cáo: Chu Quang Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu một số hạn chế, bất cập liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hải Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  10:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu các ảnh hưởng của van phân phối đến hoạt động của hệ thống truyền động thủy lực.
  Người báo cáo: Nguyễn Đình Tứ
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng thiết bị TBM trong thi công các tuyến Metro ở Hà Nội
  Người báo cáo: Nguyễn Thoại Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định giá tài sản phái sinh theo phương pháp đáp ứng bảo hộ đầu tư
  Người báo cáo: Trịnh Thị Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
  10:30 ngày 21-05-2018
  Nội dung: IoT - Một số vấn đề về công nghệ, ứng dụng và thách thức
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
  11:24 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Phân nhóm chữ số viết tay bằng thuật toán Kmean
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Địa điểm: P.403-A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  13:41 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Dự kiến một số nội dung sửa đổi bổ sung môn điều tra qui hoạch
  Người báo cáo: Nguyễn Phương Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  13:47 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung học phần Chiến lược kinh doanh và kế hoạch SX trong DNXD
  Người báo cáo: Lê Khánh Chi
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đại số và XSTK
  14:00 ngày 21-05-2018
  Nội dung: Định lí Caley - Hamilton mở rộng và các ứng dụng
  Người báo cáo: Mai Phước Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  14:00 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Một số trao đổi về việc giảng dạy cuốn Cambridge Objective Ket
  Người báo cáo: Vũ Thanh Hiền
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  14:30 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Đổi mới dạng thức đề thi B1 cao học
  Người báo cáo: Bùi Thúy Hồng
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  15:00 ngày 22-05-2018
  Nội dung: Benefits of teaching English without materials
  Người báo cáo: Võ Thị Hồng Hà
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:44 ngày 23-05-2018
  Nội dung: Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong học phần Marketing trong doanh nghiệp xây dựng
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 24-05-2018
  Nội dung: Một số giải pháp nhằm khích lệ sinh viên nói trong lớp học tiếng Anh
  Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
  Địa điểm: Nhà A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 25-05-2018
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử kết cấu thanh có liên kết dị hướng chịu tác dụng của tải trọng động
  Người báo cáo: Lê Thanh Tâm
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:00 ngày 26-05-2018
  Nội dung: Ứng dụng bê tông nhẹ trong sửa chữa bản mặt cầu
  Người báo cáo: Trịnh Minh Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn

Xem nhiều nhất trong tuần