Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH của SV trên VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải