Thông báo hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Thông báo hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Công văn của Bộ GD và ĐT xem file đính kèm.

 

Danh mục và phiếu đề xuất gửi về phòng KHCN trước ngày 15/10/2018, ĐT: 024-3834 7611 (gặp chị Ánh).

 

Bản mềm gửi về địa chỉ email: pkhcn@utc.edu.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn