Thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG giai đoạn đến năm 2025 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG giai đoạn đến năm 2025

Thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp QG giai đoạn đến năm 2025

Thông báo kêu gọi đề xuất số 395/BKHCN-VP ngày 22/2/2019 và các Quyết định xem trong file đính kèm.

Thời hạn nộp đề xuất cho phòng KHCN: ngày 13/3/2019

Chi tiết liên hệ: phòng KHCN, ĐT: 024-38347611 (gặp chị Ánh)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu về kính hiển vi điện tử
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Để viết email có hiệu quả trong việc hoàn thiện kỹ năng viết email của học phần B1
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu những khó khăn trong việc dạy kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
  10:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kế toán xanh - xu thế phát triển bền vững
  Người báo cáo: Trần Thị Hồng Bích
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  20:53 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kính hiển vi lực nguyên tử AFM
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  09:00 ngày 15-07-2020
  Nội dung: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả mạng lưới phân phối
  Người báo cáo: Trần Thị Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 15-07-2020
  Nội dung: Văn hoá gian đình đặc trưng của người Pháp
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  09:00 ngày 17-07-2020
  Nội dung: Thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng
  Người báo cáo: Trần Thị Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn