Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo

(nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15861/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-viet-nam--cong-hoa-ao.aspx)

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và nghiên cứu giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo, ký tại Áo ngày 01.12.2011 và Phụ lục gia hạn ký ngày 15.10.2018, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo trân trọng thông báo tới các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ…của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo

 

 

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp… của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.

 

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác

- Công nghệ Công nghiệp 4.0

- Công nghệ vũ trụ

- Nông nghiệp

- Sức khỏe và y dược

- Môi trường và Biến đổi khí hậu

 

Số lượng dự án tài trợ

 

Tối đa 08 nhiệm vụ

 

Thời gian thực hiện

Tối đa 24 tháng, bắt đầu từ năm 2020

Hạn nộp đề xuất

Từ 08 tháng 4 đến hết 17h00 ngày 07 tháng 06 năm 2019          

 

 

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Việt Nam (theo mục 3, điều 5, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

 

     1. Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.

      2. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Thông tư gửi kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

     3. Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có).

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Áo

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Áo liên hệ và nộp đề xuất lên Cơ quan quản lý dự án được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo (BMBWF) ủy quyền: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), theo địa chỉ dưới đây. Đề xuất được viết theo mẫu quy định của phía Áo.

 

 

Tính hợp lệ của đề xuất

Các đơn vị đề xuất phía Việt Nam và phía Áo phải cùng nộp hồ sơ đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ của hai bên. Đề tài/dự án chỉ nộp cho một phía, hoặc không thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trên sẽ không được xem xét.

 

 

 

 

Quy trình xem xét, tuyển chọn

 

I. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

         - Thời gian nhận đề xuất từ 08.04.2019 đến 07/06/2019

         - Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

         - Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

         - Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn.

 

II. Thông báo tuyển chọn và thành lập các hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

        - Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

        - Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn

        - Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn

        - Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện

 

III. Thẩm định và trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

       - Tổ chức thẩm định đề cương chi tiết đã được tuyển chọn

       - Trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện

       - Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

Tiêu trí đánh giá

 

   -  Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia

   - Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

   - Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác

   - Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ

   - Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế

   - Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác

   - Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

  

 

 

Quy định về tài chính

 

Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt có thể được hai Bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình tài trợ quốc gia và/hoặc nguồn khác tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của mỗi nước.

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Áo

 

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)

 

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam

Địa chỉ liên hệ phía Áo

 

Ông Trần Văn Hưng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.39435376

Fax: 04.39439987

Email: tv.hung@most.gov.vn

 

 

Mr. Michael Glatzl-Poss

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-472
Email: wtz@oead.at,

Website: www.oead.at/wtz

 

Các văn bản kèm theo:

   - Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

   - Phụ lục Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  08:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các phương pháp hàn thép và nhôm
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Hào
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu cấu trúc tài chính doanh nghiệp xây dựng giao thông đường bộ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần ở Việt Nam
  Người báo cáo: Lê Thanh Lan
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu chế độ hóa già hợp kim nhôm hệ Al-Zn-Mg nhằm nâng cao độ bền và khả năng chống ăn mòn dưới ứng suất.
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Văn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  09:14 ngày 09-12-2019
  Nội dung: MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CHỊU XOẮN CỦA KHÓA CHỐNG CẮT TẠI VỊ TRÍ MỐI NỐI TRONG CẦU DẦM HỘP LẮP GHÉP PHÂN ĐOẠN
  Người báo cáo: Nguyễn Đắc Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  09:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Giới thiệu về phương pháp xác định bán kính hiệu quả của dao phay mặt đầu hình xuyến ( torus end milling cutter) trong gia công các bề mặt dạng tự do
  Người báo cáo: Vũ Duy Đức
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ giao thông
  10:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Một số vấn đề khi thiết kế máy cắt gọt
  Người báo cáo: Phạm Đức Thành
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hóa
  14:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH KHÔNG NUNG TỪ NGUỒN CHẤT THẢI RẮN VÔ CƠ TRONG CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT GIẤY VÀ GIẤY
  Người báo cáo: Bùi Thị Mai Anh
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  14:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Thiết lập quy trình, chương trình thử nghiệm và chương trình xác định các đặc trưng mỏi kéo thuần túy vật liệu kim loại trên máy thử mỏi LFV 500-HH
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Toàn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  14:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thiết kế tổng thể, tính toán kiểm nghiệm sức bền và động lực học giá chuyển hướng toa xe khách tốc độ cấu tạo 120km/h cho Đường sắt Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Trung Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  14:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các phương pháp khảo sát nhu cầu đi lại trong đô thị
  Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tú
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe
  15:00 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu đường sắt đến động lực học đoàn tàu đô thị
  Người báo cáo: Mai Văn Thắm
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  15:30 ngày 09-12-2019
  Nội dung: Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với lao động ngành Logistics
  Người báo cáo: Đinh Thị Thanh Bình
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  13:30 ngày 10-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Người báo cáo: An Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo chuyên đề 1
  14:00 ngày 10-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu động lực học hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay do Việt Nam chế tạo
  Người báo cáo: Nguyễn Thùy Chi
  Địa điểm: P.403-A8
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  09:00 ngày 11-12-2019
  Nội dung: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VNPost)
  Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế bưu chính viễn thông
  10:00 ngày 11-12-2019
  Nội dung: Đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) tại Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Nga
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  08:30 ngày 13-12-2019
  Nội dung: Lược đồ “zero watermarking” ứng dụng trong bảo vệ bản quyền ảnh số.
  Người báo cáo: Cao Thị Luyên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:30 ngày 13-12-2019
  Nội dung: Về các phép biến đổi tần số và phân tích ma trận trong xác thực ảnh số
  Người báo cáo: Nguyễn Hiếu Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  11:30 ngày 13-12-2019
  Nội dung: Phân tích các giải pháp kỹ thuật kết cáu nhịp khẩu độ nhỏ và vừa cho cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Thuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  08:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông cốt thép sử dụng neo chống cắt chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời
  Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Quân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  08:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐẾN ĐẶC TÍNH LƯU BIẾN CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM
  Người báo cáo: Hoàng Việt Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  08:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay
  Người báo cáo: Nguyễn Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich có vỏ bằng bê tông cốt lưới dệt và lõi bằng bê tông khí chưng áp
  Người báo cáo: Bùi Thị Thanh Mai
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
  Người báo cáo: Trần Minh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  09:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến nhiệt độ thủy hóa của bê tông chất lượng cao nhiều tro bay trong quá trình rắn chắc
  Người báo cáo: Lê Thu Trang
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu tác động tương hỗ giữa thi công metro đến chuyển vị móng cọc trên mặt đất
  Người báo cáo: Nguyễn Thạch Bích
  Địa điểm: BM Cầu Hầm P.305 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  10:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của bản bê tông cốt lưới dệt dự ứng lực căng trước
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Giải pháp tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
  Người báo cáo: Phạm Thị Tuyết
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc trưng nhiệt của bê tông tuổi sớm
  Người báo cáo: Nguyễn Xuân Lam
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện chế tạo bê tông bọt
  Người báo cáo: Thái Khắc Chiến
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  10:30 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Thiết kế thành phần cấp phối bê tông có sử dụng cát mịn phối trộn đá xay
  Người báo cáo: Nguyễn Đức Dũng
  Địa điểm: BM Cầu Hầm P.305 - A6
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  11:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp thép - bê tông cốt thép có cột liên tục qua nút
  Người báo cáo: Lê Đăng Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Cầu hầm
  11:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Phân tích các tồn tại trong công tác thiết kế, lựa chọn các giải pháp kĩ thuật kết cấu nhịp cầu dân sinh trên miền núi phía Bắc
  Người báo cáo: Nguyễn Hữu Thuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện
  15:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu nghịch lưu đa mức điều khiển động cơ điện kéo tàu điện đô thị.
  Người báo cáo: Vũ Duy Nghĩa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật điện
  15:00 ngày 16-12-2019
  Nội dung: Nghiên cứu tối ưu năng lượng hãm tái sinh của hệ truyền động điện tàu điện đô thị có tích hợp bộ tích trữ năng lượng bằng phương pháp qui hoạch động DP.
  Người báo cáo: An Thị Hoài Thu Anh
  Địa điểm: VP Bộ môn