Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo

Thông báo Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư Việt Nam – Cộng hòa Áo

(nguồn: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15861/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-viet-nam--cong-hoa-ao.aspx)

Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học và nghiên cứu giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo, ký tại Áo ngày 01.12.2011 và Phụ lục gia hạn ký ngày 15.10.2018, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Liên bang Áo trân trọng thông báo tới các viện nghiên cứu, trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ…của Việt Nam đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo

 

 

Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu, nhà khoa học hiện đang công tác tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, Trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp… của Việt Nam có hợp tác nghiên cứu và cùng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.

 

Lĩnh vực ưu tiên hợp tác

- Công nghệ Công nghiệp 4.0

- Công nghệ vũ trụ

- Nông nghiệp

- Sức khỏe và y dược

- Môi trường và Biến đổi khí hậu

 

Số lượng dự án tài trợ

 

Tối đa 08 nhiệm vụ

 

Thời gian thực hiện

Tối đa 24 tháng, bắt đầu từ năm 2020

Hạn nộp đề xuất

Từ 08 tháng 4 đến hết 17h00 ngày 07 tháng 06 năm 2019          

 

 

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Việt Nam (theo mục 3, điều 5, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

 

     1. Công văn đề xuất đặt hàng của Bộ, ngành, địa phương do Lãnh đạo ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị cho thực hiện đề tài/dự án KH&CN theo Nghị định thư với Cộng hòa Áo.

      2. Đề cương thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư bằng tiếng Việt theo Mẫu 1, Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư (Thông tư gửi kèm theo), có đủ chữ ký và dấu của các bên liên quan.

     3. Văn bản trao đổi/thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan chủ trì của Việt Nam với đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nội dung hợp tác (nếu có).

 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ của phía Áo

Chủ nhiệm nhiệm vụ phía Áo liên hệ và nộp đề xuất lên Cơ quan quản lý dự án được Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu Áo (BMBWF) ủy quyền: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH), theo địa chỉ dưới đây. Đề xuất được viết theo mẫu quy định của phía Áo.

 

 

Tính hợp lệ của đề xuất

Các đơn vị đề xuất phía Việt Nam và phía Áo phải cùng nộp hồ sơ đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền điều phối Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ của hai bên. Đề tài/dự án chỉ nộp cho một phía, hoặc không thuộc lĩnh vực ưu tiên nêu trên sẽ không được xem xét.

 

 

 

 

Quy trình xem xét, tuyển chọn

 

I. Thông báo kêu gọi đề xuất và xác định nhiệm vụ (theo điều 6, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

         - Thời gian nhận đề xuất từ 08.04.2019 đến 07/06/2019

         - Xem xét đánh giá và phân loại hồ sơ đề xuất nhiệm vụ

         - Thành lập và tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ

         - Hai Bộ trao đổi về kết quả của Hội đồng xác định các nhiệm vụ và thông qua danh mục để công bố tuyển chọn.

 

II. Thông báo tuyển chọn và thành lập các hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ (điều 8, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

        - Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thuyết minh tham gia tuyển chọn (mẫu 3 của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

        - Mở và đánh giá hồ sơ tham gia tuyển chọn

        - Thành lập và tổ chức các hội đồng tuyển chọn

        - Thảo luận và ký kết Nghị định thư cam kết thực hiện

 

III. Thẩm định và trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Nghị định thư (điều 10, Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN)

       - Tổ chức thẩm định đề cương chi tiết đã được tuyển chọn

       - Trình Quyết định phê duyệt nhiệm vụ để thực hiện

       - Ký kết Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

 

 

 

Tiêu trí đánh giá

 

   -  Phù hợp với chính sách tài trợ của mỗi quốc gia

   - Phù hợp với các yêu cầu và mục tiêu của nhiệm vụ Nghị định thư (điều 4, thông tư 12/2014/TT-BKHCN)

   - Tính cấp thiết của đề xuất nhiệm vụ hợp tác

   - Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và tính độc đáo của nhiệm vụ

   - Giá trị gia tăng của hợp tác quốc tế

   - Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm hợp tác quốc tế của chủ nhiệm nhiệm vụ và đối tác

   - Tính khả thi của đề tài và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu

  

 

 

Quy định về tài chính

 

Các đề xuất có kết quả đánh giá tốt có thể được hai Bộ cùng cấp kinh phí thực hiện từ các chương trình tài trợ quốc gia và/hoặc nguồn khác tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của mỗi nước.

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Việt Nam

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Cơ quan quản lý các nhiệm vụ hợp tác của phía Áo

 

Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)

 

Địa chỉ liên hệ phía Việt Nam

Địa chỉ liên hệ phía Áo

 

Ông Trần Văn Hưng

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04.39435376

Fax: 04.39439987

Email: tv.hung@most.gov.vn

 

 

Mr. Michael Glatzl-Poss

OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-472
Email: wtz@oead.at,

Website: www.oead.at/wtz

 

Các văn bản kèm theo:

   - Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

   - Phụ lục Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  08:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Kỹ thuật chuyển mạng giữ nguyên số tại Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Khởi
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  08:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
  Người báo cáo: Ninh Khắc Tôn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  08:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH MẤT ỔN ĐỊNH MÁI TA LUY NỀN ĐƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TẠI VIỆT NAM
  Người báo cáo: Trần Trung Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về công nghệ in 3D trong xây dựng
  08:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Công nghệ in 3D trong xây dựng
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  08:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Từ docker tới helmfile
  Người báo cáo: Bùi Minh Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Nanocomposit và ứng dụng
  Người báo cáo: Chu Tiến Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về công nghệ in 3D trong xây dựng
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Công nghệ in 3D trong xây dựng
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: CÁC CÔNG NGHỆ THI CÔNG TƯỜNG NEO TRONG ĐẤT
  Người báo cáo: Trần Thị Thu Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về công nghệ in 3D trong xây dựng
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Công nghệ in 3D trong xây dựng
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Góp ý đề xuất điều chỉnh nội dung học phần Mạng viễn thông (dành cho khối Kinh tế Bưu chính viễn thông) nhằm phù hợp tình hình thực tế
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về công nghệ in 3D trong xây dựng
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Công nghệ in 3D trong xây dựng
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Cây quyết định và ứng dụng bài toán phân loại email
  Người báo cáo: Nguyễn Việt Hưng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về công nghệ in 3D trong xây dựng
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Công nghệ in 3D trong xây dựng
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật môi trường
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Xây dựng quy trình phân tích nước thải chứa dầu cho thiết bị là sản phẩm đề tài T2017-MT-037
  Người báo cáo: Thân Thị Hải Yến
  Địa điểm: VPK - MT&ATGT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  09:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Lý thuyết trường nén sửa đổi được đơn giản hoá
  Người báo cáo: Hoàng Thanh Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  09:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Một số đề xuất cải tiến đề thi nhằm nâng cao kết quả thi cho sinh viên K59
  Người báo cáo: Ninh Khắc Tôn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về khả năng chống va chạm của bê tông cường độ siêu cao.
  09:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Khả năng chống va chạm của bê tông UHPC
  Người báo cáo: Nguyễn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  09:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Toán tử Stokes A và một số tính chất
  Người báo cáo: Nguyễn Anh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Địa kỹ thuật
  09:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Mô hình tỷ lệ đất xi măng kết hợp lưới địa kỹ thuật cường độ cao trong xử lý nền đất yếu
  Người báo cáo: Nguyễn Thái Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe, Phòng 605 A6
  09:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu kết cấu giá chuyển hướng lò xo không khí thế hệ mới
  Người báo cáo: Mai Văn Thắm
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  09:58 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Thay đổi trong xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Hà Nội năm 2019
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: Các đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  10:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Góp ý đề xuất điều chỉnh nội dung học phần Kỹ thuật chuyển mạch nhằm phù hợp tình hình thực tế
  Người báo cáo: Nguyễn Diệu Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  10:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Chiến lược dịch vụ khách hàng
  Người báo cáo: Trần Thị Thảo
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu
  10:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Thiết kế cấu kiện BTCT chịu xoắn, cắt và uốn
  Người báo cáo: Hoàng Thanh Thúy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế xây dựng
  10:03 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Một số vấn đề về Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng
  Người báo cáo: Lê Minh Ngọc
  Địa điểm: Các đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về phương pháp thiết kế thành phần bê tông xi măng chất lượng siêu cao theo phương pháp của Châu Âu
  10:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Thiết kế thành phần bê tông chất lượng siêu cao theo phương pháp của Châu Âu
  Người báo cáo: Nguyễn Duy Mạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật môi trường
  10:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường cho phát triển bền vững
  Người báo cáo: Vũ Văn Khoát
  Địa điểm: VPK - MT&ATGT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đầu máy toa xe, Phòng 605 A6
  10:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu cải thiện tính năng êm dịu theo phương ngang toa xe khách lắm giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún
  Người báo cáo: Nguyễn Trung Hiếu
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  10:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Nghiệm của hệ Cauchy-Riemann với số chiều cao
  Người báo cáo: Đào Việt Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Quy hoạch và QLGTVT
  11:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Quản lý phát triển đô thị bền vững
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thanh Hoa
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật viễn thông
  11:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Ứng dụng các công cụ mã nguồn mở, xây dựng và phát triển các bàithí nghiệm, thực hành trong nội dung học phần thí nghiệm chuyên môn, trongchương trình đào tạo khối chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.
  Người báo cáo: Mai Thị Thu Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật liệu xây dựng về cốt sợi cho bê tông chất lượng siêu cao.
  11:15 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Các loại cốt sợi và ứng dụng cho bê tông chất lượng siêu cao
  Người báo cáo: Nguyễn Duy Mạnh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  13:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Hàn siêu âm.
  Người báo cáo: Lương Đức Chung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Khái niệm về Đô thị Xanh: Lục và Lam
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Hình hoạ - Vẽ kĩ thuật
  14:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: MỘT SỐ TIÊU CHUẨN REN THÔNG DỤNG TRÊN THẾ GIỚI
  Người báo cáo: Lương Đức Chung
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  14:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Cơ sở Hạ tầng của Đô thị Xanh: Lục và Lam
  Người báo cáo: Phạm Vũ Hà
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:54 ngày 27-05-2019
  Nội dung: LỜI GIẢI TỔNG QUÁT BÀI TOÁN VỎ
  Người báo cáo: Tạ Thị Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:59 ngày 27-05-2019
  Nội dung: MỘT SỐ LỜI GIẢI BÀI TOÁN TẤM PHẲNG
  Người báo cáo: Tạ Thị Hiền
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Cấu tạo trạm thu phí BOT đường bộ
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Thập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  15:30 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Cấu tạo hầm đường bộ tại VN
  Người báo cáo: Nguyễn Huy Thập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công trình giao thông công chính và môi trường
  16:00 ngày 27-05-2019
  Nội dung: Giới thiệu Quyết định 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 về thiết kế mặt đường BTXM trong xây dựng công trình giao thông
  Người báo cáo: Nguyễn Hà Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 28-05-2019
  Nội dung: KẾT QUẢ THEO DÕI ĐỘ VỒNG DẦM CẦU CẦN ĐĂNG KHI THỰC HIỆN SỬA CHỮA BẰNG PHƯƠNG ÁN CĂNG CÁP DỰ ỨNG LỰC NGOÀI
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 28-05-2019
  Nội dung: BÁO CÁO KẾT QUẢ THEO DÕI ĐỘ VỒNG DẦM CẦU CẦN ĐĂNG KHI THỰC HIỆN SỬA CHỮA BẰNG PHƯƠNG ÁN CĂNG CÁP DỰ ỨNG LỰC NGOÀI
  Người báo cáo: Vũ Ngọc Trinh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kết cấu xây dựng
  14:27 ngày 29-05-2019
  Nội dung: Một số vấn đề về mô hình kết cấu nhà bằng etabs theo quá trình thi công
  Người báo cáo: Đỗ Văn Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  08:00 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu sự cần thiết bố trí khe dãn mặt đường bê tông xi măng thông thường trong điều kiện khí hậu Việt Nam
  Người báo cáo: Phạm Duy Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  08:20 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Giới thiệu một số giải pháp công nghệ mới bảo vệ đường ven sông, ven biển
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Điệp
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  08:40 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu giải pháp xây dựng bãi đỗ xe tự động tại 1 số bệnh viện ở Hà Nội
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Lập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật máy
  09:00 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Giải bài toán phân tích động học cơ cấu bằng phương pháp vector
  Người báo cáo: Lê Lăng Vân
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  09:00 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu đặc tính và lựa chọn loại phụ gia phù hợp cho bê tông nhựa mặt đường sân bay
  Người báo cáo: Vũ Đình Nguyên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  09:20 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Các biện pháp xử lý nền đường đầu cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
  Người báo cáo: Phạm Quang Thông
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  09:40 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Giải pháp công nghệ Do-Nou (bao tải đất) áp dụng vào sửa chữa, nâng cấp đường Giao thông nông thôn
  Người báo cáo: Bùi Thị Mai Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  10:00 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tường vây BTCT dự ứng lực khi thi công nền đường công trình lấn sông, biển
  Người báo cáo: Phạm Duy Linh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  10:20 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị Hawkeye trong công tác đánh giá độ bằng phẳng mặt đường
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Điệp
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  10:40 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Tổ chức thi công nền đường Sân bay trong môn học Tổ chức thi công Đường ô tô Sân bay và Xí nghiệp phụ
  Người báo cáo: Phạm Quang Thông
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  11:00 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Đánh giá kết cấu tường chống ồn trên các tuyến đường cao tốc ở Việt Nam
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Lập
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  11:20 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu lớp phủ siêu mỏng trên đường ôtô theo công nghệ NOVACHIP
  Người báo cáo: Vũ Đình Nguyên
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Đường ôtô và Sân bay
  11:40 ngày 30-05-2019
  Nội dung: Xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường giao thông bằng phương pháp cố kết chân không
  Người báo cáo: Bùi Thị Mai Hương
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  08:38 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Những điều cần biết về entrepreneurship
  Người báo cáo: Phạm Duy Đức
  Địa điểm: VP Khoa ĐTQT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kinh tế
  08:44 ngày 31-05-2019
  Nội dung: SMEs và những điều cần biết
  Người báo cáo: Phạm Duy Đức
  Địa điểm: VP Khoa ĐTQT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
  09:02 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Kỹ thuật khí hóa sinh khối
  Người báo cáo: Trần Văn Bẩy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  09:30 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Nghiệm yếu của phương trình Navier-Stokes dừng
  Người báo cáo: Nguyễn Anh Ngọc
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật nhiệt
  10:00 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Kỹ thuật khí hóa hỗn hợp Than và sinh khối
  Người báo cáo: Trần Văn Bẩy
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  10:30 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Một số vấn đề về tính gần đúng
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Toán Giải Tích
  13:30 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Thay thế tương đương trong tính giới hạn
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Dũng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  14:00 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Biện pháp sửa chữa vết nứt bê tông nhựa góp phần nâng cao tuổi thọ mặt đường
  Người báo cáo: Trịnh Minh Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Sức bền vật liệu
  15:00 ngày 31-05-2019
  Nội dung: 1. Ứng dụng công nghệ sửa chữa ổ gà và hư hỏng nhỏ mặt đường sử dụng bê tông nhựa tái chế
  Người báo cáo: Trịnh Minh Hải
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Động cơ đốt trong
  15:30 ngày 31-05-2019
  Nội dung: Nghiên cứu xây dựng mô hình động xăng cỡ nhỏ
  Người báo cáo: Nguyễn Cao Văn
  Địa điểm: các địa điểm cụ thể xem ở mục ghi chú
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Công nghệ phần mềm
  09:22 ngày 03-06-2019
  Nội dung: Từ docker tới helmfile
  Người báo cáo: Bùi Minh Cường
  Địa điểm: VP Bộ môn