Mẫu bài báo đăng trên Tạp chí Science Journal of Transportation từ số 8 (năm 2017) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải