THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email: tckhgtvt@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 310-A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  10:00 ngày 13-01-2020
  Nội dung: Nghiên cứu phát triển một số phương pháp kết nhập dữ liệu định tính và áp dụng vào bài toán đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  08:30 ngày 14-01-2020
  Nội dung: Tối ưu hóa kết cấu thép Máy xây dựng bằng phương pháp mô phỏng sinh học
  Người báo cáo: Phạm Anh Tuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  09:00 ngày 14-01-2020
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả của cánh tay robot đến độ mỏi của các cơ vai và lưng khi mang vật nặng
  Người báo cáo: Lê Toàn Thắng
  Địa điểm: VP Bộ môn