THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email: tckhgtvt@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 310-A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  08:30 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu về kính hiển vi điện tử
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Để viết email có hiệu quả trong việc hoàn thiện kỹ năng viết email của học phần B1
  Người báo cáo: Lê Văn Tùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Tìm hiểu những khó khăn trong việc dạy kỹ năng nghe hiểu cho sinh viên
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kế toán - Kiểm toán
  10:00 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kế toán xanh - xu thế phát triển bền vững
  Người báo cáo: Trần Thị Hồng Bích
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Vật lý
  20:53 ngày 13-07-2020
  Nội dung: Kính hiển vi lực nguyên tử AFM
  Người báo cáo: Nguyễn Phi Hùng
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Nga văn - Pháp văn
  09:00 ngày 15-07-2020
  Nội dung: Văn hoá gian đình đặc trưng của người Pháp
  Người báo cáo: Trần Thị Chanh
  Địa điểm: VP Bộ môn