THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)

THÔNG BÁO: nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019)Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký Tập 70 Số 5 (tháng 12/2019) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email: tckhgtvt@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 310-A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Hội thảo đề tài NCKH cấp bộ GD&ĐT, tên đề tài: “Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng”- Mã số B2019- GHA-03.
  09:00 ngày 19-10-2020
  Nội dung: “Nghiên cứu tro đáy từ nhà máy đốt rác thải sinh hoạt làm vật liệu xây dựng”
  Người báo cáo: Nguyễn Châu Lân
  Địa điểm: đơn vị
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  08:30 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Vai trò của đánh giá quá trình thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm
  Người báo cáo: Lã Quý Đô
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Kết hợp đánh giá trắc nghiệm với tự luận
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá quá trình theo CDIO
  Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Hoa
  Địa điểm: VP Khoa LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  09:30 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá quá trình theo thảo luận nhóm
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VPK LLCT
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tư tưởng HCM
  10:00 ngày 23-10-2020
  Nội dung: Đánh giá điểm quá trình qua ý thức tích cực của người học
  Người báo cáo: Phan Thế Lượng
  Địa điểm: VP Khoa LLCT