Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017)

Thông báo nhận bài gửi đăng số 61 (12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017)


Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài gửi đăng trên số 61 (tháng 12/2017) và Tạp chí 3 trường số 8 đợt 2 (năm 2017).
 
Các tác giả sau khi đăng ký bài trên Văn phòng điện tử (đối với tác giả trong trường) hoặc gửi mail vào địa chỉ tvgiapkhcn@gmail.com (đối với tác giả ngoài trường) đề nghị gửi Phiếu đăng ký nộp bài cho anh Trần Văn Giáp (phòng KHCN), ĐT: 024 - 3834 7611.
 
Thể lệ gửi bài, phiếu đăng ký nộp bài và mẫu bài báo xem trên trang web: http://utc.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-b%C3%A0i-b%C3%...
 
Trân trọng,
Ban biên tập Tạp chí Khoa học GTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Kỹ thuật thông tin
    10:00 ngày 26-08-2019
    Nội dung: Nghiên cứu nâng cao khả năng bảo mật lớp vật lý cho mạng vô tuyến hợp tác sử dụng nút chuyển tiếp song công
    Người báo cáo: Phạm Hồng Quân
    Địa điểm: P.601 - A6