THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 71 số 1 (tháng 1/2020, tiếng Anh) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 71 số 1 (tháng 1/2020, tiếng Anh)

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 71 số 1 (tháng 1/2020, tiếng Anh)

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký tập 71 số 1 (tháng 1/2020) như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 310-A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

 

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS