THÔNG BÁO

Mời dùng thử ngân hàng thông tin khoahoctot.vn

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp (TTDVTH) trực thuộc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang xây dựng ngân hàng thông tin nhằm phát triển tiềm lực KH&CN. Thông tin liên quan đến lý lịch nhà khoa học, các công nghệ tiên tiến được phép chuyển giao sẽ được đưa vào hệ thống ngân hàng thông tin để phục vụ tra cứu rộng rãi.

Hướng dẫn sử dụng tìm hiểu trong trang: http://khoahoctot.vn/documents.html

Tài liệu hướng dẫn sử dụng, mẫu lý lịch khoa học và hồ sơ công nghệ xem trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KHCN