THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 70 số 2 (tiếng Việt) và số 3 (tiếng Anh) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 70 số 2 (tiếng Việt) và số 3 (tiếng Anh)

THÔNG BÁO nhận bài đăng Tạp chí KHGTVT tập 70 số 2 (tiếng Việt) và số 3 (tiếng Anh)Từ tháng 5 năm 2019 Tạp chí Khoa học GTVT đã chuyển sang hình thức đăng ký, phản biện kín và xuất bản online theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại mỗi năm Tạp chí được phép xuất bản 06 số tiếng Việt và 3 số tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học GTVT tiếp tục nhận bài đăng ký các số như sau:

- Tác giả trong Trường: đăng ký trên VPĐT

- Tác giả ngoài Trường: đăng ký qua email

+ Bài tiếng Việt: tckhgtvt@utc.edu.vn

+ Bài tiếng Anh: tcsj@utc.edu.vn

Quy trình và biểu mẫu xem trên trang web:

http://khcn.utc.edu.vn/node/20941

Tạp chí Khoa học GTVT sẽ được đăng ký gia nhập vào VCI (Vietnam Citation Index) và ACI (ASEAN Citation Index) và sẽ được đề nghị mở rộng tính điểm cho các ngành khác.

Thông tin thêm liên hệ:

Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải

Phòng 306-A1, Trường ĐH GTVT

Điện thoại: 024.3834 7611 (gặp CV. Trần Văn Giáp).

Ban biên tập Tạp chí KHGTVT

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Khoa học máy tính
  10:00 ngày 13-01-2020
  Nội dung: Nghiên cứu phát triển một số phương pháp kết nhập dữ liệu định tính và áp dụng vào bài toán đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 
  Người báo cáo: Nguyễn Văn Long
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  08:30 ngày 14-01-2020
  Nội dung: Tối ưu hóa kết cấu thép Máy xây dựng bằng phương pháp mô phỏng sinh học
  Người báo cáo: Phạm Anh Tuấn
  Địa điểm: VP Bộ môn
 • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Máy xây dựng
  09:00 ngày 14-01-2020
  Nội dung: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả của cánh tay robot đến độ mỏi của các cơ vai và lưng khi mang vật nặng
  Người báo cáo: Lê Toàn Thắng
  Địa điểm: VP Bộ môn