Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2019-2020

Theo kế hoạch hoạt động KHCN của Nhà trường, Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2019-2020 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4/2020. Danh mục các đề tài có đủ các thông tin yêu cầu sau khi đã được các Khoa duyệt trên VPĐT và xuất ra như mẫu gửi về Phòng KHCN trước ngày 19/09/2019 để Nhà trường thẩm định và ra quyết định giao nhiệm vụ.

Thông tin chi tiết thông báo ở file đính kèm./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS