Thông báo v/v Kéo dài thời gian hạn nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng Bảo Sơn năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Báo cáo Seminar khoa, bộ môn

  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
    09:00 ngày 06-07-2020
    Nội dung: Một số phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Anh
    Người báo cáo: Hoàng Quốc Khánh
    Địa điểm: VP Bộ môn
  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
    09:30 ngày 06-07-2020
    Nội dung: Một số lưu ý khi luyện nghe B1 cho SV trường Đại học GTVT
    Người báo cáo: Lê Văn Tùng
    Địa điểm: VP Bộ môn
  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Tự động hóa Thiết kế cầu đường
    09:30 ngày 06-07-2020
    Nội dung: Mô hình địa hình và hiện trạng khu vực phục vụ thiết kế
    Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Địa điểm: VP Bộ môn
  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Mạng và HTTT
    17:35 ngày 06-07-2020
    Nội dung: Realtime object recognition
    Người báo cáo: Bùi Ngọc Dũng
    Địa điểm: VP Bộ môn
  • Báo cáo Seminar tại Bộ môn Anh văn
    09:00 ngày 13-07-2020
    Nội dung: Để viết email có hiệu quả trong việc hoàn thiện kỹ năng viết email của học phần B1
    Người báo cáo: Lê Văn Tùng
    Địa điểm: VP Bộ môn