Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học về GIS và ITS | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải