Kính gửi Toàn thể Cán bộ, Viên chức trường ĐH GTVT

                Toàn thể Người học trường ĐH GTVT

                Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/Nhà tuyển dụng

                Quý Anh/Chị Cựu sinh viên trường ĐH GTVT

Với mục tiêu xây dựng định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới, hướng tới trở thành một trong những đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực GTVT, Nhà trường mong muốn được lắng nghe những nhận xét, đóng góp quý báu của các bên liên quan về các nội dung dự thảo: sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và mục tiêu chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hinh thức góp ý:

- Đối với cán bộ, viên chức Nhà trường: Các cán bộ, viên chức góp ý thông qua tài khoản cá nhân tại văn phòng điện tử.

- Đối với người học: Người học góp ý thông qua tài khoản cá nhân tại cổng thông tin điện tử: http://sis.utc.edu.vn.

- Đối với Cơ quan/Doanh nghiệp/Nhà tuyển dụng: http://dds.utc.edu.vn/khao-sat/khao-sat-nha-tuyen-dung

- Đối với Cựu sinh viên: http://dds.utc.edu.vn/khao-sat/khao-sat-cuu-sinh-vien

Chi tiết cụ thể xem tại các thông báo đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị!