Thông báo xuất trả tiền hoàn thuế TNCN năm 2014 cho cán bộ, giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo xuất trả tiền hoàn thuế TNCN năm 2014 cho cán bộ, giảng viên

Thông báo xuất trả tiền hoàn thuế TNCN năm 2014 cho cán bộ, giảng viên

Phòng Tài chính Kế toán xin thông báo:
Sau khi hoàn thành Quyết toán thuế TNCN năm 2014, P. TCKT xuất trả cán bộ, giảng viên tiền hoàn thuế TNCN đã nộp năm 2014. Đề nghị các cán bộ, giảng viên có tên trong danh sách (file đính kèm) xuống phòng TCKT nhận tiền tại phòng Thủ quỹ P109-A1.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS