Kế hoạch bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023

Kế hoạch bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023

   Căn cứ Công văn số 78-CV/BCSĐ ngày 26/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng; Nhà trường thông báo Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ các đơn vị trong công tác bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ

1. Hội nghị cán bộ chủ chốt (trực tuyến với Phân hiệu của Trường tại TP. HCM) có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội để lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng.

* Thành phần tham dự:

- Ban chấp hành Đảng bộ;

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- Các thành viên Hội đồng trường là công chức, viên chức của Trường;

- Ban chấp hành Công đoàn Trường;

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường và Phân hiệu (là viên chức);

- Chủ tịch Hội cựu chiến binh;

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và trực thuộc Phân hiệu;

- Bí thư đảng bộ bộ phận;

- Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn trường;

- Trưởng, Phó trưởng bộ môn;

- Trưởng các phòng thí nghiệm trực thuộc Trung tâm KHCN GTVT;

- Phụ trách văn phòng khoa Đào tạo quốc tế;

- Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ (trong biên chế).

* Thời gian: 8h30 ngày 11/4/2018

* Địa điểm: Hội trường lớn Trường ĐHGTVT và Phòng Hội thảo Thư viện PH. Thành phố Hồ Chí Minh

2. Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội để thảo luận, nhận xét và biểu quyết nhân sự Hiệu trưởng.

* Thành phần tham dự:

    - Thành viên Ban Giám hiệu;

    - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường.

* Thời gian: 15h30 ngày 11/4/2018

* Địa điểm: Phòng 301 - Nhà A1

5. Hội nghị Hội đồng trường để thông qua việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

* Thành phần tham dự: Các thành viên Hội đồng trường;

* Thời gian: 16h30 ngày 19/4/2018

* Địa điểm: Phòng 401-Nhà A1.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ

1. Phòng TCCB:

    - Là đơn vị thường trực giải quyết các vấn đề có liên quan về công tác bổ nhiệm;

    - Chuẩn bị các văn bản về công tác bổ nhiệm lại Hiệu trưởng; Quyết định thành lập tổ công tác giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng; bản tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác của Hiệu trưởng; bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo trường về Hiệu trưởng; danh sách cán bộ chủ chốt, phiếu lấy ý kiến tín nhiệm, biên bản các hội nghị, kịch bản chương trình các hội nghị;

    - Đón khách.

2. Phòng HCTH:

    - Tiếp khách;

    - Chuẩn bị phòng tiếp khách và các phòng họp tại Nhà A1;

    - Chuẩn bị biển tên khách mời tham dự hội nghị, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường (tại Hội trường lớn và Phòng 301, 401-Nhà A1); thẻ cho các thành viên Tổ công tác và Tổ phục vụ.

    - Công tác hậu cần.

3. Phòng CTCT&SV:

    - Chuẩn bị hoa, nước uống, ánh sáng, âm thanh...

    - Dựa trên danh sách cán bộ chủ chốt; bố trí chỗ ngồi cho các đại biểu tham dự hội nghị theo đơn vị:

“Khối Hành chính, Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa VT-KT, Khoa Đ-ĐT, Khoa KHCB, Khoa CNTT, Khoa KTXD, Khoa MT&ATGT, Khoa LLCT, Khoa ĐTQT, Khoa GDQP, Bộ môn GDTC.”

    - Chuẩn bị Tiêu đề các hội nghị;

    - Chuẩn bị máy chiếu.

4. Trung tâm Ứng dụng CNTT:

    - Chuẩn bị đường truyền trực tuyến với Phân hiệu của Trường tại TP. HCM đảm bảo liên lạc thông suốt.

    - Chuẩn bị máy tính, máy in (tại Hội trường lớn và phòng 401A1).

5. Phòng TBQT:

    - Đảm bảo không bị cắt điện trong thời gian tổ chức các hội nghị và có phương án dự phòng khi mất điện.

6. Phòng Bảo vệ:

    - Đảm bảo an ninh, trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy.

7. Ban QLGĐ:

    - Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

8. Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường

    - Rà soát các danh sách của đơn vị mình và phổ biến nội dung thông báo này đến các công chức, viên chức thuộc thành phần nêu trên để tham dự các Hội nghị đầy đủ và đúng giờ, ngồi đúng vị trí theo sự sắp xếp của Tổ công tác. (Đối với khối giảng dạy, đề nghị ngồi theo thứ tự các khoa và theo các bộ môn; Đối với khối Hành chính, đề nghị ngồi theo thứ tự phòng, ban, xưởng, trạm, trung tâm…).

    Danh sách viên chức tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018-2023 được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Trường.

Các ý kiến phản hồi về danh sách gửi cho Phòng TCCB trước 16h ngày 06/4/2018.

(Liên hệ: Đ/c Phạm Quốc Hương - CV. P TCCB: ĐT: 024.38347675, Email: tccb@utc.edu.vn).

    - Đối với Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức các hội nghị, Phòng Tổ chức-Hành chính Phân hiệu chủ động đề xuất Ban Giám đốc Phân hiệu phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Phân hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt theo đúng quy định. 

    - Đối với giảng viên thuộc thành phần tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hà Nội, đang công tác tại Phân hiệu sẽ tham gia lấy ý kiến tín nhiệm bổ nhiệm lại Hiệu trưởng tại Phân hiệu.

    Vậy Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Duy Việt

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS