Kế hoạch số 250-KH/ĐU28 về công tác bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch số 250-KH/ĐU28 về công tác bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ

Kế hoạch số 250-KH/ĐU28 về công tác bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ

     Thực hiện Hướng dẫn số 41 - HD/ĐUK, ngày 01/10/2014 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác nhân sự cấp ủy Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy trường thông báo kế hoạch thực hiện bổ sung nguồn quy hoạch Ban chấp hành đảng bộ trường, đảng bộ bộ phận, chi ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

     Nội dung kế hoạch và các biểu mẫu đề nghị xem file đính kèm.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS