Thông báo chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Thông báo chương trình, nội dung lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

   Thực hiện Công văn số 580/HĐ ngày 27/5/2015 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Đống Đa và Kế hoạch số 678/KH-ĐHGTVT ngày 17/9/2015 của Trường về công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, Trường Đại học GTVT thông báo chương trình, nội dung của lớp bồi dưỡng như sau:

1. Đối tượng tham dự lớp bồi dưỡng

   Cán bộ đối tượng 4 gồm: Trưởng và Phó trưởng các bộ môn; Đảng viên không giữ chức vụ quản lý trong Trường; Chủ tịch Công đoàn Khoa, Viện; Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị trực thuộc; Bí thư Liên chi đoàn (Có danh sách kèm theo).

2. Chương trình, nội dung

   Khối lượng kiến thức: 32 tiết, gồm các chuyên đề:

   - Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

   - Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

   - Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   - Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

   - Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

   - Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

   - Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

   Cuối chương trình, các học viên sẽ làm bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

3. Thời gian, địa điểm

   Thời gian:

   - Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 02 ngày 03&04/10/2015 (Thứ bảy và Chủ nhật).

   - Thời gian khai mạc: 8 giờ ngày 03/10/2015 (Thứ bảy).

   Địa điểm: Hội trường lớn - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, cần trao đổi, xin liên hệ với Ban tổ chức lớp học (gặp đồng chí Nguyễn Đình Tứ - Điện thoại: 38347675; Email: tccb@utc.edu.vn).

BAN TỔ CHỨC

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS