Thông báo Kế hoạch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường đại học GTVT năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo Kế hoạch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường đại học GTVT năm 2015

Thông báo Kế hoạch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường đại học GTVT năm 2015

     Thực hiện Công văn số 34/HĐCDGSNN ngày 02/3/2015 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015, Nhà trường thông báo kế hoạch làm việc của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở trường Đại học Giao thông vận tải (đề nghị xem file đính kèm).

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS