Căn cứ Công văn số 105/HĐGSNN-VP, ngày 11/6/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, Nhà trường thông báo tới các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường và các ứng viên lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại khu vực miền Bắc như sau:

      1. Thời gian: 8h30 sáng thứ Sáu, ngày 21/6/2019,

     2. Địa điểm: Tại Hội trường lớn, Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

     3. Nội dung:

     - Phổ biến một số nội dung quan trọng của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31/8/2018.

     - Giải đáp các thắc mắc liên quan.

     Đề nghị quý thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở và ứng viên sắp xếp thời gian tham dự buổi tập huấn theo đúng quy định.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS-TS Nguyễn Ngọc Long