Thông báo số 407/TB-ĐHGTVT về tuyển dụng viên chức năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 407/TB-ĐHGTVT về tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo số 407/TB-ĐHGTVT về tuyển dụng viên chức năm 2015

   Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng 39 viên chức năm 2015 theo chỉ tiêu tuyển dụng tại Hà Nội như sau:

- Khối giảng dạy: 29  chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo);

- Khối hành chính: 10  chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo).

I.  Điều kiện dự tuyển:

1. Người đăng kí dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Tuổi dưới 45 tuổi.

3. Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

4. Có sức khoẻ, ngoại hình thích hợp làm việc trong môi trường sư phạm.

5. Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành dự tuyển (riêng đối với giảng viên: tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tại các trường công lập, đạt loại khá trở lên, số môn thi lại không quá 05 môn).

II. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao Giấy khai sinh.

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí dự tuyển (có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

6. Bản sao Chứng minh nhân dân.

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

8. 02 ảnh màu cỡ 3x4.

9. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

(Hồ sơ dự tuyển liên hệ phòng Tổ chức cán bộ - P. 405, Nhà A1 - Trường Đại học Giao thông vận tải).

III. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

IV. Nội dung thi tuyển: Nội dung thi tuyển gồm bốn phần:

1. Thi kiến thức chung: thi viết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng; Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường đại học Giao thông vận tải; Quy định quyền và nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, cán bộ quản lý Trường đại học GTVT; thời gian làm bài 120 phút.

2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Đối với ứng viên làm công tác giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm: thi chuyên môn theo hình thức mỗi thí sinh soạn giáo án nội dung 01 đơn vị học trình của chuyên ngành dự tuyển, phân chia theo tiết giảng quy định (tương đương 15 tiết) và bốc thăm giảng 01 trong số 15 tiết đã soạn.

b) Đối với ứng viên làm công tác hành chính: thi chuyên môn theo nội dung do đơn vị sử dụng lao động ra đề thi và trình bày thông qua sát hạch, phỏng vấn.

 3. Thi ngoại ngữ:

- Đối với ngạch Giảng viên hoặc tương đương: thi trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) khung Châu Âu, thời gian làm bài 90 phút.

- Đối với ngạch Cán sự hoặc tương đương: thi trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) khung Châu Âu, thời gian làm bài 60 phút.

- Đối với ứng viên thi vào ngạch giảng viên ngoại ngữ phải thi ngoại ngữ thứ 2.

 4. Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm trình độ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định, thời gian làm bài 30 phút.

V. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 9/2015 

(Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Trường đại học Giao thông vận tải, địa chỉ truy cập: http://www.utc.edu.vn/).

VI. Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh

VII. Thời gian nhận hồ sơ dự thi:

       - Thời gian:  Từ ngày 15/6/2015 đến hết ngày 10/7/2015;

       - Địa điểm:  Tại Phòng 405 - Nhà A1 Trường Đại học GTVT, ĐT: 04.38347675

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc do người khác mang đến nộp.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS