Thông báo số 431/TB-ĐHGTVT ngày 23/4/2014 về việc tuyển dụng viên chức năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 431/TB-ĐHGTVT ngày 23/4/2014 về việc tuyển dụng viên chức năm 2014

Thông báo số 431/TB-ĐHGTVT ngày 23/4/2014 về việc tuyển dụng viên chức năm 2014

     Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng 24 viên chức năm 2014 theo chỉ tiêu tuyển dụng tại Hà Nội như sau:

     - Khối giảng dạy:     13 chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo);

     - Khối hành chính:   11  chỉ tiêu (có chi tiết kèm theo).

I. Điều kiện đăng kí dự tuyển:

     1. Người đăng kí dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

     2. Tuổi dưới 45 tuổi;

     3. Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;

     4. Có sức khoẻ, ngoại hình thích hợp làm việc trong môi trường sư phạm;

     5. Tốt nghiệp Đại học phù hợp với chuyên ngành dự tuyển, riêng đối với giảng viên: tốt nghiệp Đại học hệ chính quy tại các trường công lập, đạt loại khá trở lên, số môn thi lại không quá 05 môn (xem danh sách chi tiết).

II. Hồ sơ dự tuyển:

     1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

     2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

     3. Bản sao Giấy khai sinh;

     4. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

     5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí dự tuyển (có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

     6. Bản sao Chứng minh nhân dân;

     7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

     8. 02 ảnh màu cỡ 3x4;

     9. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển.

(Hồ sơ dự tuyển liên hệ phòng Tổ chức cán bộ - P. 405, Nhà A1 - Trường Đại học Giao thông vận tải).

III. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

IV. Nội dung thi tuyển: Nội dung thi tuyển gồm bốn phần:

     1. Thi kiến thức chung: thi viết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng; Lịch sử hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường đại học Giao thông vận tải; Quy định quyền và nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, cán bộ quản lý Trường đại học GTVT; thời gian làm bài 120 phút.

     2. Thi chuyên môn, nghiệp vụ:

     a) Đối với ứng viên làm công tác giảng dạy, thí nghiệm viên: thi chuyên môn theo hình thức mỗi thí sinh soạn giáo án nội dung 01 đơn vị học trình của chuyên ngành dự tuyển, phân chia theo tiết giảng quy định (tương đương 15 tiết) và bốc thăm giảng 01 trong số 15 tiết đã soạn;

     b) Đối với ứng viên làm công tác ở các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm: thi chuyên môn theo nội dung do đơn vị sử dụng lao động ra đề thi và trình bày thông qua sát hạch, phỏng vấn.

     3. Thi ngoại ngữ:

     -  Đối với ngạch Giảng viên hoặc tương đương: thi trình độ B, thời gian làm bài 60 phút;

     - Đối với ngạch Cán sự hoặc tương đương: thi trình độ A, thời gian làm bài 60 phút;

     4. Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 30 phút.

V. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 06/2014. 

       (Thời gian cụ thể, đề nghị cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Trường đại học Giao thông vận tải, địa chỉ truy cập: http://www.utc.edu.vn/).

VI. Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng/thí sinh.

VII. Thời gian nhận hồ sơ và làm thủ tục dự thi:

       - Thời gian: Từ ngày 25/4/2014 đến hết ngày 26/5/2014;

       - Địa điểm: Tại Phòng 405 - Nhà A1 Trường Đại học GTVT, ĐT: 04.38347675.

* Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc do người khác mang đến nộp./. 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS