Thông báo số 452/TB-ĐHGTVT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 452/TB-ĐHGTVT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015

Thông báo số 452/TB-ĐHGTVT về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2015

    Ngày 12/6/2015, Nhà trường đã có Thông báo số 407/TB-ĐHGTVT về việc Tuyển dụng viên chức năm 2015, trong đó, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 15/6/2015 đến hết ngày 10/7/2015. Ngày 26/6/2015, phòng Hành chính tổng hợp có Thông báo số 445/TB-HCTH về việc nghỉ làm việc phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, theo đó, khối cán bộ hành chính sẽ nghỉ từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 04/7/2015.

     Để đảm bảo công tác an ninh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Nhà trường sẽ tạm dừng thu hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/7/2015 (Thứ Tư) đến hết ngày 03/7/2015 (Thứ Sáu).

     Đồng thời, để quyền lợi của người đăng ký dự tuyển viên chức không bị ảnh hưởng, Hiệu trưởng đã phê duyệt gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 15/7/2015.

      Nhà trường thông báo để các ứng viên quan tâm được biết.

TL. Hiệu trưởng

Trưởng phòng TCCB

TS. Vũ Đức Sỹ (Đã ký)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS