Thông báo số 536/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 536/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2015

Thông báo số 536/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2015

   Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

   Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

   Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/7/2015 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015;

   Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2015 tại phiên họp ngày 7/8/2015;

   Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2015 (có danh sách kèm theo) và kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức thi, cụ thể như sau:

1.   Kế hoạch trước khi tổ chức thi tuyển:

a. Phổ biến nội dung ôn tập và nhận thẻ dự thi

   - Thời gian: 7h30 ngày 22/8/2015

   - Địa điểm: Phòng 501 nhà A1 Trường đại học GTVT

b. Tổ chức phụ đạo

   - Môn kiến thức chung : 8h00 ngày 22/8/2015 tại Phòng 501 Nhà A1

   -  Môn Anh văn: 13h30 ngày 22/8/2015 tại Phòng 501 Nhà A1

c.  Nhận đề cương thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

   -  Thời gian: Từ ngày 17 đến ngày 21/8/2015

   - Địa điểm: Tại các đơn vị có ứng viên dự tuyển

   Hội đồng tuyển dụng sẽ có thư giới thiệu thí sinh đến các đơn vị có ứng viên dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

a. Thời gian:

   - Lễ khai mạc: 9h00 ngày 29/8/2015

   - Thi môn Kiến thức chung: 13h30 ngày 29/8/2015

   - Thi môn Ngoại ngữ: 8h00 ngày 30/8/2015

   - Thi môn Tin học: 13h30 ngày 30/8/2015

b. Địa điểm: Phòng 501 Nhà A1

c. Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

   Thời gian và địa điểm tổ chức thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành được niêm yết trên bảng tin của Phòng Tổ chức cán bộ từ 8h00 ngày 29/8/2015.

   Lưu ý:

   -  Tất cả các thí sinh phải có mặt đầy đủ để nghe phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi tại Lễ khai mạc kỳ thi.

   -  Thí sinh tham dự thi tuyển phải xuất trình Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh./.

   Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp, yêu cầu thí sinh liên hệ trực tiếp với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (Điện thoại: 04.38347675 - gặp ThS. Bùi Quỳnh Hoa).

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS