Thông báo số 545/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 545/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2014

Thông báo số 545/TB-HĐTDVC về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2014

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

     Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/5/2014 của Hiệu trưởng Trường đại học GTVT về việc thành Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014;

     Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2014 tại phiên họp ngày 28/5/2014;

     Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường đại học GTVT thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức năm 2014 (có danh sách kèm theo) về kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức thi, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch trước khi tổ chức thi tuyển

a) Phổ biến nội dung ôn tập và nhận thẻ dự thi

     - Thời gian: 7 giờ 30 ngày 14/6/2014;

     - Địa điểm: Phòng 103 nhà A2 Trường đại học GTVT.

b) Tổ chức phụ đạo

     - Môn kiến thức chung: 8 giờ 00 ngày 14/6/2014 tại phòng 103 nhà A2.

     - Môn Anh văn: 13 giờ 30 ngày 14/6/2014 tại phòng 203 nhà A2.

c) Nhận đề cương thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

     - Thời gian: Từ ngày 09 đến 14/6/2014;

     - Địa điểm: Tại các đơn vị có ứng viên dự tuyển.

     Hội đồng tuyển dụng sẽ có thư giới thiệu thí sinh về các đơn vị có ứng viên dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

a) Thời gian:

     - 8 giờ 00 ngày 21/6/2014: Lễ khai mạc kỳ thi.

     - 13 giờ 30 ngày 21/6/2014: Thi môn kiến thức chung.

     - 8 giờ ngày 22/6/2014: Thi môn ngoại ngữ.

     - 13 giờ 30 ngày 22/6/2014: Thi môn tin học.

b) Địa điểm: Phòng 501 nhà A1.

c) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

     Thời gian, địa điểm tổ chức thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành được niêm yết trên bảng tin của Phòng Tổ chức cán bộ từ 8 giờ 00 ngày 21/6/2014.

 Lưu ý: 

     - Tất cả các thí sinh phải có mặt đầy đủ để nghe phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi tại Lễ khai mạc kỳ thi.

     - Thí sinh tham dự thi tuyển phải xuất trình Thẻ dự thi, Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh./.

     Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp, yêu cầu thí sinh liên hệ trực tiếp với Thư ký Hội đồng tuyển dụng (Điện thoại: 04.38347675 - gặp ThS. Bùi Quỳnh Hoa).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Đình Tứ

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS