Thông báo số 581/TB-ĐHGTVT về kế hoạch bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường đại học GTVT giai đoạn 2015-2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo số 581/TB-ĐHGTVT về kế hoạch bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường đại học GTVT giai đoạn 2015-2020

Thông báo số 581/TB-ĐHGTVT về kế hoạch bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trường đại học GTVT giai đoạn 2015-2020

     Thực hiện Hướng dẫn số 139-HD/BCSĐ, ngày 19/9/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý vào các chức danh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc của trường giai đoạn 2015-2020. 

     Nội dung kế hoạch, đề nghị xem file đính kèm.

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS