Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2014 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2014

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2014

     Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên của các trường Đại học, Cao đẳng và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên năm học 2013-2014 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2014 như sau:

1. Đối tượng đào tạo: Giảng viên chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

2. Chương trình đào tạo: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2013).

3. Thời gian, địa điểm:

     a) Thời gian học: trong 2.5 tháng (học cả ngày thứ 7 và chủ nhật).

     b) Khai giảng: 22/3/2014 (dự kiến).

     c) Địa điểm: Tại Trường đại học Giao thông Vận tải.

4. Hồ sơ:

     - Đơn xin đi học (theo mẫu);

     - 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

     Nhà trường đề nghị các đơn vị có nhu cầu cử giảng viên tham gia khóa học gửi danh sách đăng ký về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/3/2014.

     Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Thị Thanh, điện thoại: 04.38347675.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG TCCB

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Đình Tứ (Đã ký)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS