Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 và Danh sách cán bộ viên chức được nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 và Danh sách cán bộ viên chức được nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012

Tiêu chuẩn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 và Danh sách cán bộ viên chức được nâng bậc lương thường xuyên đợt 2 năm 2012

Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS